งานทำบุญบริษัท

เมื่อเร็วๆนี้ พล.ต.ท นพดล เผือกโสมณ (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย บริษัท เรย์ยันสกิน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และ บริษัท ล้านนา อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยมี   คุณธนดล  ยิ่งศิรีวรกุล (ที่ 3 จากขวา)  นายอัครพล เกตุดี  (ขวาสุด) และนายเจียง ยู่ เจ๋อ (ที่ 2 จากขวา) ผู้บริหาร บริษัท เรย์ยันสกิน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และ บริษัท ล้านนา อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เจ้าของ www.rayanskin.com และ www.lannafootpatch.com    เพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจที่เติบโตขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรม สินค้าเพื่อความงามและสมุนไพร เช่น  แผ่นมาร์กหน้าเรย์ Silver และ Gold  และ แผ่นแปะเท้าล้านนาฟุตแพท  โดยสินค้ามีจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป  และได้ผลตอบรับที่ดีเสมอมา ทั้งจากตัวแทนฝ่ายขาย ผู้บริโภคโดยเฉพาะชาวต่างชาติ   ซึ่งภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ตัวแทน และแขกผู้มีเกียรติกว่า 100 คน  ทำพิธีสงฆ์ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น การทำบุญในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
บริษัท เรย์ยันสกิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

RAYANSKIN INTERNATIONAL CO.,LTD

© 2018-2019 Rayanskin International Co., Ltd. All rights reserved.